Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
30/146-8990,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

31
aug. 14

 

 

SZENT IMRE-díjjal
kitüntetett
tanulóink

A 2018-19-es tanév kitüntetett tanulói: HARKÁNYI DONÁT  és NÉMETH ESZTER ROZÁLIA

HARKÁNYI DONÁT

 • Példamutató magatartásával, megbízhatóságával, értékes emberi kapcsolataival mintát jelentett osztálytársai számára. Társai mellett minden esetben kiállt, elfogadó személyiségével nagyban hozzájárult az összetartó osztályközösség kialakulásához.
 • A rá bízott feladatokat példaértékű kötelességtudattal, nagy pontossággal, magas színvonalon teljesítette.
 • A diákönkormányzat elnökeként fiatalabb társait támogatta és tanította, az általa szervezett megbeszélések eredményeképpen hasznos ötletekkel járultak hozzá a mindennapi iskolai élethez.
 • Keresztény értékrendjével, mélyen megélt hitével, tudatosan, a hétköznapokban is gyakorolt szokásrendjével példaként állt társai előtt. Kápolnai, iskolai és családi szentmiséinken rendszeresen és szívesen végzett szolgálatot. Intézményünket gyakran képviselte egyházmegyei lelki eseményeken. Aktív tagja volt az iskolai Rózsafüzér Társulatnak.
 • Rendszeres és megbízható tagja volt a hittan és anyanyelvi csapatversenyeken induló csapatoknak, teljesítményével hozzájárult a kiemelkedő egyházmegyei és megyei eredményekhez.
 • Az énekkar aktív tagjaként, valamint kiemelkedő zongorajátékával rendszeres szereplője volt iskolai fellépéseknek, rendezvényeknek.

NÉMETH ESZTER ROZÁLIA

 • Szorgalmával, kiemelkedő tanulmányi teljesítményével, küzdőképességével, kreativitásával példaként szolgált osztálytársai számára.
 • Ötleteivel, elkötelezettségével hozzájárult az osztályközösség alakításához. A segítségre szoruló társait mindig észrevette, őszinte meggyőződéssel támogatta.
 • Rendszeres és megbízható tagja volt a hittan és anyanyelvi csapatversenyeken induló csapatoknak, teljesítményével hozzájárult a kiemelkedő egyházmegyei és megyei eredményekhez.
 • Kiemelkedő művészeti tevékenységével állandó és megbízható szereplője volt az iskolai rendezvényeknek, megemlékezéseknek. Az énekkar aktív tagjaként a szűkebb kamarakórust érintő fellépéseken is részt vett.
 • Rendszeresen végzett szentmisei szolgálatot iskolai, családi és osztálymiséken. A reggeli kápolnai imák során gyakran vállalt feladatot, melyeket megbízhatóan és elkötelezetten teljesített. Szívesen vett részt iskolai és iskolán kívüli lelki eseményeken, melyekbe társait is bevonta. Az iskolai Rózsafüzér Társulat aktív tagja volt.
   

 

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Harkányi Donátot és Németh Eszter Rozáliát példamutató magatartásuk és szorgalmuk, példaértékű hitéletük, kiemelkedő tanulmányi eredményeik, valamint közösségi munkájuk alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért őket Szent Imre-díjban részesíti.

 

Székesfehérvár, 2019. június 15. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2017-18-as tanév kitüntetett tanulója: HORVÁTH NÓRA BARBARA

 • Az általános iskola minden évfolyamát kitűnő eredménnyel fejezte be, több tantárgyból kapott dicséretet.
 • Számos tanulmányi versenyen nyújtott kimagasló teljesítményt már alsó tagozatos évei alatt is, ötödik osztálytól kezdve nagy érdeklődést mutatott a történelem, az angol nyelv, a hittan, a magyar nyelv és irodalom tantárgy iránt.
 • Nyolcadik osztályos korában a Debreceni Egyetem által szervezett és akkreditált, DExam vizsgaközpontban komplex C típusú (szóbeli és írásbeli) angol nyelvvizsgát tett.
 • Rendkívül sokoldalú, széleskörű tudással rendelkező tanuló, az élet bármely területén otthonosan mozog. Lexikális tudása, szókincse, új ismeretek iránti vágya és kitartása kiemelkedő.
 • Szívesen végzett szentmisei szolgálatot iskolai és osztálymiséken egyaránt. Felolvasott, reggeli kápolnai imáinkra gyakran írta meg a könyörgéseket. Aktív tagja volt az iskolai Rózsafüzér Társulatnak.
 • Kiemelkedően szép énekhangja miatt iskolai énekkarunk aktív tagja volt, számtalan, a kamarakórussal történt sikeres fellépés fűződik nevéhez.
 • Nevelőivel, osztály- és iskolatársaival mindig tisztelettudóan viselkedett, segítőkészségben követendő példát mutatott.

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Horváth Nóra Barbarát példamutató magatartása és szorgalma, példaértékű hitélete, kiemelkedő tanulmányi eredménye és művészeti tevékenysége alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2018. június 16. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2016-17-es tanév kitüntetett tanulói: HORVÁTH LAURA ANNA és VERŐ JOHANNA

HORVÁTH LAURA ANNA

 • Laura nyugodt, alkalmazkodó egyénisége által az osztály összetartó ereje volt nyolc éven keresztül. Ezt az is példázza, hogy a felső tagozatban újraformálódó közösség alappillérévé és az új tanulók támaszává vált.
 • A humán tantárgyak területén hamar megmutatkozott tehetsége – magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, valamint rajz- és vizuális kultúra tantárgyakból számos versenyen szerepelt eredményesen. Magas szintű nyelvtudása okán tagja volt az egyházmegyei idegen nyelvi versenyen szereplő csapatnak, a megyei angol versenyen pedig az előkelő 5. helyezést szerezte meg. Művészi alkotásai nemcsak iskolánk falait díszítették, hanem városi és megyei rajzpályázatok kiváló minősítéseit is eredményezték.
 • Színvonalas, mélyen átélt versmondásával állandó, nélkülözhetetlen szereplője volt az adventi és költészet napi teadélutánoknak, valamint iskolai rendezvényeinknek. A versíró és illusztrációs pályázatokon megcsillantotta mindkét művészi területhez kötődő talentumait. Kiemelkedő festményei egyike az a Szent Imre-profilkép, melyet az iskolai Túrabakancs kör tagjait illető jelvényre tervezett.
 • Kiemelkedően szép énekhangja miatt iskolai énekkarunk aktív tagja volt, de számtalan, a kamarakórussal történt sikeres fellépés is fűződik nevéhez.
 • Keresztény értékrendje, mélyen megélt hite mindig követendő példát jelentett környezete számára. Szívesen végzett szentmisei szolgálatot iskolai és osztálymiséken egyaránt. Felolvasott, reggeli kápolnai imáinkra gyakran írta meg a könyörgéseket. Aktív tagja volt az iskolai Rózsafüzér Társulatnak.
 • Példaértékű segítségnyújtásával osztályfőnökének számtalan tevékenységben éveken át volt készséges segítőtársa.

VERŐ JOHANNA

 • Johanna nyolc éven át volt iskolánk tanulója. Nyugodt, kiegyensúlyozott, minden helyzetben alkalmazkodó egyénisége környezete tagjai számára is például szolgált. Fáradhatatlan segítségnyújtása komoly közösségépítő erőt jelentett osztályfőnökének és osztálytársainak.
 • Számos tanulmányi versenyen nyújtott kimagasló teljesítményt. Ötödik osztálytól kezdve nagy érdeklődést mutatott a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv tantárgy iránt. A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyen megyei második helyezést ért el. Mélyen átélt versmondásával állandó, nélkülözhetetlen szereplője volt az iskolai rendezvényeknek.
 • Már alsó tagozatos korában felfigyeltek kiemelkedő zeneművészeti képességére, fuvolajátékával helyi és országos versenyeken is kimagasló eredményeket ért el, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye által meghirdetett Ki mit tud?-on több alkalommal is arany minősítést érdemelt. Zenei tehetségét iskolánkban is kibontakoztatta, hangszeres játékával rendszeresen emelte az iskolai rendezvények színvonalát. Kiemelkedően szép énekhangja okán iskolai énekkarunk aktív tagja volt, de számtalan, a kamarakórussal történt sikeres fellépés is fűződik nevéhez.
 • Keresztény értékrendje mindig követendő példát jelentett környezete számára. Szívesen végzett szentmisei szolgálatot iskolai és osztálymiséken egyaránt. Felolvasott, reggeli kápolnai imáinkra gyakran írta meg a könyörgéseket. Aktív tagja volt az iskolai Rózsafüzér Társulatnak.
 • Nevelőivel, osztály- és iskolatársaival mindig tisztelettudóan viselkedett, segítőkészségben követendő példát mutatott.

 

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Horváth Laura Annát és Verő Johannát példamutató magatartásuk és szorgalmuk, példaértékű hitéletük, kiemelkedő tanulmányi eredményeik, művészeti tevékenységük, valamint közösségi munkájuk alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2017. június 16. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2015-16-os tanév kitüntetett tanulói: TIHANYI TAMARA és SZŐKE PETRA

TIHANYI TAMARA

 • Szorgalmával, egyenletes és kiegyensúlyozott teljesítményével, tanulmányi munkájával és eredményeivel kitartásban, elkötelezettségben, kötelességtudatban volt példa osztály- és iskolatársai számára
 • Rendszeresen vett részt különböző, a természet- és társadalomtudományok területén rendezett versenyeken, helytállásával öregbítve intézményünk hírnevét.
 • Színvonalas, mélyen átélt szerepléseivel állandó, nélkülözhetetlen szereplője volt osztály- és iskolai műsorainknak, intézményünk kulturális bemutatóinak.
 • Rendszeresen felolvasott, reggeli kápolnai imáinkra gyakran írta meg a könyörgéseket. Mélyen és örömmel megélt hitével, elkötelezett Rózsafüzér társulati tagságával példát adott környezete tagjainak.
 • Örömmel és gyakran képviselte intézményünket egyházi ünnepek, kiemelkedő lelki események alkalmával.

 SZŐKE PETRA

 • Példamutató magatartása, nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot sugárzó egyénisége a többször változó osztályközösség összetartását erősítette.
 • Példaértékű kötelességtudatával, küzdőképességével, megbízhatóságával, állandó, magas szintű teljesítményével kiváltotta környezete elismerését.
 • Keresztény értékrendjével, mélyen megélt hitével, tudatosan, a hétköznapokban is gyakorolt szokásrendjével példaként állt társai előtt. Kápolnai, iskolai és családi szentmiséinken rendszeresen és szívesen végzett szolgálatot. Intézményünket gyakran képviselte egyházmegyei lelki eseményeken. Aktív tagja volt az iskolai Rózsafüzér Társulatnak.
 • Állandó szereplője volt iskolai- és osztályműsoroknak, megemlékezéseknek, aktív énekkarosként számos sikeres fellépés fűződik nevéhez.
 • Nevelőivel, osztály- és iskolatársaival mindig tisztelettudóan viselkedett, segítőkészségben követendő példát mutatott.

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Szőke Petrát és Tihanyi Tamarát példamutató magatartásuk és szorgalmuk, példaértékű hitéletük, kiemelkedő tanulmányi eredményeik, művészeti tevékenységük, valamint közösségi munkájuk alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2016. június 11. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2014-15-ös tanév kitüntetett tanulója: BAKÓ DOMINIK

 • Nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott egyénisége a többször változó osztályközösség összetartását erősítette.

 • Tanárai és társai kitartását, megbízhatóságát, példamutató kötelességtudatát nagyra értékelték.

 • Tanulmányi előmenetelére mindig gondot fordított. Szorgalmához, példaértékű munka és feladat iránti alázatához rendkívüli türelem társul.

 • Olvasottságának, széleskörű érdeklődésének köszönhetően komoly lexikális ismeretek birtokosa, állandó tudásvágya példaértékű.

 • Rendszeresen vett részt különböző, a természet- és társadalomtudományok területén rendezett városi, megyei és egyházmegyei szintű versenyeken, s eredményes szerepléseivel, helytállásával öregbítette intézményünk hírnevét.

 • Keresztény értékrendjével, örömmel megélt hitével, a hétköznapokban is gyakorolt szokásrendjével példát adott környezete tagjainak, szentmiséken rendszeresen ministrált, felolvasott.

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Bakó Dominik 8. osztályos tanulót példamutató magatartása és szorgalma, kiemelkedő tanulmányi eredményei, valamint példaértékű hitélete alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2015. június 13. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2013-14-es tanév kitüntetett tanulói: BAKÓ FANNI és BAKTER VERONIKA

 • Első osztály óta, nyolc éven át voltak iskolánk tanulói.
   
 • Tanáraik és társaik megbízható, kitartó, példamutatóan kötelességtudó tanulóként ismerik őket.
   
 • Tanulmányi eredményeik kiemelkedőek szorgalmuk, küzdőképességük példaértékű, a továbbtanulásra céltudatosan, megfontoltan készültek.
   
 • Nevelőikkel és társaikkal mindig tisztelettudóan, segítőkészen viselkedtek.

 BAKÓ FANNI

 • Nyugodt, kiegyensúlyozott, mindig jókedvű, vidám és alkalmazkodó egyénisége környezete tagjai számára is például szolgált.
 • Számos tanulmányi versenyen nyújtott kimagasló teljesítményt. 5. osztálytól kezdve nagy érdeklődést mutat a történelem, a hittan, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgy iránt.
 • Színvonalas, mélyen átélt versmondásával állandó, nélkülözhetetlen szereplője volt iskolánk kulturális bemutatóinak.
 • Kiemelkedően szép énekhangja okán iskolai énekkarunk aktív tagja volt, de számtalan, a kamarakórussal történt sikeres fellépés is fűződik nevéhez.
 • Hitélete egész közösségünk számára példamutató. Iskolai és osztálymiséken szívesen végzett szolgálatot, a reggeli kápolnai imák alkalmával rendszeresen felolvasott.

 BAKTER VERONIKA

 • Az általános iskola minden évfolyamát kitűnő eredménnyel fejezte be, több tantárgyból kapott dicséretet.
 • Iskolai és egyházi ünnepek mindvégig aktív szereplője volt.
 • Számos tanulmányi versenyen nyújtott kimagasló teljesítményt. 5. osztálytól kezdve nagy érdeklődést mutat a történelem, az angol nyelv, a hittan, a magyar nyelv és irodalom tantárgy iránt.
 • Rendkívül sokoldalú, széleskörű tudással rendelkező tanuló, az élet bármely területén otthonosan mozog. Lexikális tudása, szókincse, új ismeretek iránti vágya és kitartása kiemelkedő.
 • Keresztény értékrendje, mélyen megélt hite mindig követendő példát jelentett egész környezete számára. Szívesen végzett szentmisei szolgálatot iskolai és osztálymiséinken egyaránt. Felolvasott, reggeli kápolnai imáinkra gyakran írta meg a könyörgéseket.

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Bakó Fannit és Bakter Veronikát példamutató magatartásuk és szorgalmuk, példaértékű hitéletük, kiemelkedő tanulmányi eredményeik, művészeti tevékenységük, valamint közösségi munkájuk alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2014. június 14. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2012-13-as tanév kitüntetett tanulója: ZSOMBOK ESZTER RÉKA

 • Nyugodt, kiegyensúlyozott, mindig jókedvű, vidám és alkalmazkodó egyénisége környezete tagjai számára is például szolgált.

 • Nehezebb körülmények között is folyamatosan helytállt, segítő szándéka, tevékenysége komoly közösségépítő erőt jelentett. Osztályfőnökeinek számtalan tevékenységben, az osztályközösség formálásában is éveken át készséges segítőtársa volt.

 • Tanárai és társai kitartásáról, megbízhatóságáról,  példamutató kötelességtudatáról ismerik.

 • Akaraterejéhez az osztály- és iskolatársai által is elismert alázat és türelem társul.

 • Rendszeres vett részt mind a természet-, mind a társadalomtudományok területén rendezett versenyeken, melyeken eredményes szerepléseivel, sikeres helytállásával öregbítette intézményünk jó hírét.

 • Színvonalas, mélyen átélt versmondásával állandó, nélkülözhetetlen szereplője volt iskolánk kulturális bemutatóinak

 • Hitélete egész közösségünk számára példamutató. Iskolai és osztálymiséken szívesen végzett szolgálatot, a reggeli kápolnai imák alkalmával rendszeresen felolvasott, szívesen osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Az iskola nevelőtestülete úgy határozott, hogy Zsombok Eszter Rékát példamutató magatartása és szorgalma, példaértékű hitélete, kiemelkedő tanulmányi eredményei, művészeti tevékenysége, valamint közösségi munkája alapján a fiatalabbak által követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2013. június 15. - Ballagás

Csák Lajos igazgató

A 2011-12-es tanév kitüntetett tanulója: BAKOS ORSOLYA

 • Orsolya első osztály óta, nyolc éven át volt iskolánk tanulója. Szeretetteljes, mindig jókedvű, a nehézségekben is helytálló és alkalmazkodó egyénisége, példaértékű és fáradhatatlan segítségadása komoly közösségépítő erőt jelentett osztályfőnökének, tanárainak és osztálytársainak.

 • Tanulmányi előmenetelére mindig gondot fordított, eredményeinek javításáért folyamatosan és rendszeresen dolgozott, szorgalma, küzdőképessége példaértékű.

 • Mindig szívesen, lelki örömmel élt a Jóisten adta talentumaival. Állandó és nélkülözhetetlen szereplője volt olyan egyházmegyei és városi rendezvényeknek, melyeken intézményünk kulturális bemutatókkal képviseltette magát. Mély átéléssel, a jelenlévők elismerését is kiváltva szavalt és szebbnél szebb, szavalóversenyeken szerzett díjakkal, művészettörténettel, zenével kapcsolatos vetélkedőkön kiérdemelt helyezésekkel is büszkélkedhet.

 • Kiemelkedően szép énekhangja okán iskolai énekkarunk nélkülözhetetlen, aktív tagja volt, de számtalan egyéni, valamint a kamarakórussal történt sikeres fellépés is fűződik nevéhez.

 • Keresztény értékrendje, mélyen megélt hite mindig követendő példát jelentett egész környezete számára. Szívesen végzett szentmisei szolgálatot iskolai és osztálymiséinken egyaránt. Ministrált, felolvasott, reggeli kápolnai imáinkon örömmel osztotta meg gondolatait az ott jelenlévőkkel.

 • Tanárai, tanulótársai egyaránt kedvelték. Nem csupán osztályközösségének, hanem egész iskolai közösségünknek mozgatórugója volt. Társai, - kicsik és nagyobbak egyaránt -, feltétel nélkül elfogadták, tiszteletben tartották egyéniségét.

Az iskola tantestülete úgy döntött, hogy Bakos Orsolyát tanulmányai, magatartása, közösségért végzett munkája, valamint példamutató hitélete alapján a fiatalabbak számára követésre méltónak találja, ezért Szent Imre-díjban részesíti.

Székesfehérvár, 2012. június 16. - Ballagás

Csák Lajos igazgató