Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

   8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
   E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel: 22/318-232

aug.
31

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda
közös igazgatású köznevelési intézmény, OM 030070

Számlaszám: 10702105-48615901-51100005
Adószám:18484267-2-07

Fenntartó: Egyházmegyei Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Alapítva: óvoda - 1995. július 1., iskola - 1995.augusztus 1.

 

Csák Lajos igazgató
Nagy Anikó gazdasági vezető (22/503-830)
Dunai Rita igazgatóhelyettes
Dombi Mátyásné intézményegység-vezető (22/312-367)

Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkár (22/318-232)

 

Alapító okirat Működési engedély Nyilvántartásba vétel Hatósági bizonyítvány

„Mindenkihez van szavunk, mindenki iránt van szívünk,…
mindenkit meg akarunk óvni a rossztól, megerősíteni a jóban…”

(Boldog Apor Vilmos püspök)

A pedagógiai program törvényi háttere
1. §
(2) Pedagógiai programunk törvényi alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 26. §-a, a nevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. §-a, a Nemzeti alaptantervről szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet,illetve a kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és ennek mellékletei.

A Pedagógiai program megnyitása

A szervezeti és működési szabályzat célja, háttere és hatálya

1. § (1) Köznevelési intézmény működését, belső és külső kapcsolatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-a, a nevelési-oktatási intézmények működését szabályozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §-a és187. §-a alapján történik.

2. § (1) A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, gyermekére, tanulójára és az épületben tartózkodó más személyekre (szülők, látogatók, vállalkozók stb.) nézve kötelező érvényű.

Az SZMSZ megnyitása

Az iskolai házirend célja és hatálya

3. § (1)A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (4) bekezdése,valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése alapján az iskolai Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) A Házirend vonatkozik az intézmény valamennyi tanulójára, pedagógusára, az egyéb alkalmazottakra, valamint azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben. A Házirendhez az iskola vendégeinek is alkalmazkodniuk kell.

Az iskolai házirend megnyitása

Az óvodai nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint üzemel. Nyári zárás: Az óvoda nyári időszakban 5 hétig zárva tart.
Nevelés nélküli munkanapok: egy nevelési évben öt nap. Ügyelet esetén 10 fő igény alatt nem áll módunkban az óvodát nyitva tartani.
Az óvoda nyitva tartása: az óvoda 6.00–17.00 óráig van nyitva.
7.30 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyermekek. Az érkező óvónők a gyermekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 8.15 óráig tart. Délután 16.00–17.00 óráig szintén összevont csoportban tevékenykednek a gyermekek.

Az óvodai házirend megnyitása

ETIKAI KÓDEX - A katolikus iskola feladata

„Az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. Az iskolának kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit azért, hogy megmozgassa az egyén lelki működését, és segítse őt abban, hogy az erkölcsi szabadságra eljusson.” A katolikus iskola (Róma, 1977. 14. p.)
Az iskola akkor tud felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiségeket nevelni, ha a tanulókat alkalmassá teszi arra, hogy fokozatosan rányíljanak a valóságra és kialakítsanak maguknak egy határozott világnézetet.
Nevelői hivatásunk gyakorlásában Isten a törvényadó, ez az elv vezet bennünket tevékenységünkben és emberi kapcsolatainkban úgy, hogy ez nem vezet öntörvényűséghez, az egyházi és társadalmi normák áthágásához.

Iskolai etikai kódex Szülői nyilatkozat

Egyházmegyei etikai és szakmai kódex

A fenntartó értékelés törvényi szabályozása (2011. évi CXC törvény)

83. § (2) A fenntartó

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak,

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.

Fenntartói értékelés: 2016. november

Fenntartói értékelés: 2015. november