Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

   8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
   E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel: 22/318-232

szept.
16

ELSŐÁLDOZÓINK BODAJKON

2018. szeptember 16. (vasárnap)

Spányi Antal megyés püspök atya minden év szeptemberében Bodajkra hívja az abban az évben elsőáldozókat. A bodajki Egyházmegyei Zarándoklat a Segítő Szűz Mária nevet viselő templom búcsújakor kerül megrendezésre.

Iskolánkban tavasszal 46 kisdiák járult első alkalommal az Oltáriszentség vételéhez, s közülük szép számmal eljöttek az ő köszöntésüket is magába foglaló szentmisére. A szertartás elején Mórocz Tamás plébános atya köszöntötte a megjelenteket, akik az ország legrégibb búcsújáróhelyére látogattak. Püspök atya szentbeszédében szintén említette első királyunkat, aki ezer esztendeje e szent földön járt, így az ő nyomdokain lépkedhet valamennyi idelátogató. Beszélt még a templom névadójáról, Szűz Máriáról is, aki példát adhat mindannyiunknak arra, hogy saját keresztünket belső engedelmességgel viselve, hogyan kerüljünk közelebb Krisztushoz. Mária a szolgáló szeretet útját mutatja a mai embernek, azt az utat, hogyan kell a környezetünkre jó hatással lenni, kiművelt emberséggel jó irányt mutatni embertársainknak.

E szentmisén az idén elsőáldozók Püspök atya kezéből részesültek az Eucharisztia szentségében.

A szertartás végén, a most köszöntött elsőáldozókkal az élen, körmenettel vonultak a jelenlévők a kegytemplom melletti szoborhoz, amely a magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg – bodajki zarándoklatát idézi föl. A szobortól a szentmise résztvevői által közösen elmondott Üdvözlégy után a templom oltárához vonultak elsőként a köszöntött gyerekek, majd Püspök atyát követően a hívők közössége, ahol az éppen Bodajkon lévő Missziós keresztnél hangzott el az Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.

Tanulóink – a többi, nemrég elsőáldozóhoz hasonlóan – kis emléket kaptak a mai napról, de emellett szívükben is őrizhetik az Oltáriszentség e különleges vételét, ahol az ő Egyházhoz tartozásukat is ünnepelték.

Képtár (iskola) > 2018-19. tanév > Bodajki búcsú

szept.
09

A CÉL ÉS A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

2018. szeptember 7-9. (péntek-vasárnap)

Ebben az esztendőben Székesfehérváron került megrendezésre a többéves hagyománnyal bíró Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) elnevezésű rendezvény, amely a Katolikus Egyház társadalomban betöltött sokoldalú tevékenységét hivatott bemutatni.

Egyházmegyénk többi oktatási intézményéhez hasonlóan a mi iskolánk is képviseltette magát a háromnapos eseménysorozaton.

Pénteken és szombaton az oktatási és beiskolázási programunk rövid ismertetését tartalmazó szórólap segítségével pedagógus kollégák mutatták be iskolánkat az érdeklődőknek.

Vasárnap, az ünnepi záró szentmisén tanítványaink népes csoportja képviselte iskolai ünneplő ruhában iskolánk közösségét. A Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek által celebrált szertartás kezdetén Spányi Antal megyés püspök atya a rendezvény mottóját – Van célunk!, Van jövőnk! – felidézve utalt az egyház korokon átívelő szerepére.

Bíboros atya szentbeszédében azt emelte ki, hogy az evangélium közvetítése mindig az emberekhez közel kerülve, sajátos élethelyzetüket megértve, őket támogatva, rajtuk segítve valósulhatott csak meg a múltban is, és napjainkban is csak így eredményes. Ezért van úgy, hogy segítő szervezeteket működtet az egyház, mert a hit közvetítése tevékeny szeretet kíséretében valósulhat csak meg.

A szentmisén több tanítványunk is teljesített szolgálatot: a felolvasók és a ministránsok között is ott voltak diákjaink, ezzel is bizonyítva, hogy a hit közvetítéséért a „szentimrések” mindig készen állnak cselekedni.

Az egyházmegyei beszámolót itt olvashatják, a fényképet Dr. Erdő Péter bíboros atyáról, dr. Berta Gábor készítette.
szept.
04

OSZTÁLYKÉPEK

2018. szeptember 4. (kedd)

"Mit málló kőre nem bizol:
            mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat
            mely kilóg az időből,.."

(Weöres Sándor: Örök pillanat - részlet)

Folyamatosan készítjuk el osztályainkról a megszokott évkezdő csoportképeket. Az osztályokról készült képeket A mi iskolánk/Tanulóink/2018-2019 menü-pontban tekinthetik meg és tölthetik le a szülők, a tanulók.

Az osztályképek együtt is megtekinthetőek a Képtárban, a megfelelő menüpont választásával.

 

Képtár (iskola) > 2018-19. tanév > Osztályképek

szept.
03

EGYHÁZMEGYEI ISKOLÁK KÖZÖS TANÉVNYITÓ SZENTMISÉJE

2018. szeptember 3. (hétfő)

Tizenegyedik alkalommal invitálta közös, a Szentlelket segítségül hívó, tanévnyitó szentmisére Spányi Antal püspök atya a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények képviselőit, akik küldöttségeikkel iskolazászlóik körül elhelyezkedve vettek részt a Püspök atya által az iskolák, óvodák püspöki biztosaival koncelebrált szentmisén, a Prohászka-emléktemplomban.

Szalma István elnök úr több mint 5000 diák, valamint pedagógusaik nevében köszöntötte Püspök atyát, s kérte Őt, hogy mindannyiunkért mutassa be a szentmisét, hogy a tanévet Isten áldása kísérje.

Szentbeszédében Püspök atya arra biztatta a jelenlévőket, hogy a Lélek erejét segítségül hívva, örömmel járják végig az esztendő valamennyi tanítási napját. Örömmel, mely – a keresztény ember számára – Krisztusból fakad. Krisztusból kapjuk ugyanis az erőt, mely segít bennünket olykor nehéz feladatunk teljesítésében. A szentmise végén azt kívánta: a Szentlélek megvilágosító ereje kísérje a tanárokat, diákokat egyaránt.

 

Képtár (iskola) > 2018-19. tanév > EHM Veni Sancte

 

 

 

szept.
03

ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN

2018. szeptember 3. (hétfő)

Voltak, akik álmosan, de a legtöbben kíváncsian álltak megszokott helyükön és mesélték nyári élményeiket osztálytársaiknak, miközben az első becsengetésre vártak.

Az idei év sok újdonságot hoz tanulóink számára, hiszen új tantermet alakítottunk ki és új kollégák kezdik meg munkájukat a tanévben. Változott az osztályok udvaron tartózkodásának rendje, kicsit bővült az ebédlőben a férőhelyek száma, mert iskolánk tanulólétszáma ismét növekedett, ezúttal 15 fővel. Tanulóink száma 318 fő, így az eddigieknél is jobban reménykedünk az iskolaépület bővítésének mielőbbi elkezdésében, mert „kinőttük” eddigi kereteinket.

Van, ami nem változott, hiszen továbbra is kiemelt pedagógiai feladatunk a jellemes, jó munkamorállal, akarattal és küzdeni tudással felvértezett tanulók nevelése. Így aztán már az első héten sor kerül a diagnosztizáló felmérésekre magyar, matematika és angol nyelv tantárgyakból, azaz tanulóinknak – a nyári szünidő után – gyorsan vissza kell rázódniuk a tanulás és a napi munkarend feszesebb keretei közé. Ez eddig is jól sikerült, és látva a sok örömteli arcot, nem lesz ez másként a most kezdődő tanévben sem.

Jó tanulást kívánunk mindenkinek!

 

 

 

 

aug.
31

TANÉVNYITÓ SZENTMISE

2018. augusztus 31. (péntek)

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a „pályát”.

(Katona István: Jöjj, Szentlélek… - részlet)

A tanulóink és szüleik, nagyszüleik, tanáraink, s a kis első osztályosokat az első jeles iskolai eseményre elkísérő óvodapedagógusaink által megtöltött Prohászka Ottokár-emléktemplomban mutatta be Spányi Antal megyés püspök atya azt a tanévnyitó szentmisét, melyben e tanévünk sikeréért kértük a Szentlélek Úristen nehéz helyzetekben is erőt adó segítségét, oltalmát.

Intézményünk nevében Ugrits Tamás püspöki biztos atya köszöntötte Püspök urat az új tanév kezdetén, s köszönte meg azt az egész éves jelenlétet, támogatást, melynek segítségével folyamatosan fejlődik, lelki értelemben is épül – Tamás atya szavaival – missziós küldetést folytató iskolánk.

Tanévkezdő gondolataiban Püspök atya az apostolok példáját tárta a Székesfehérvár legnagyobb templomát megtöltő gyermekek, fiatalok és családtagjaik elé. Kérte a jelenlévőket, hogy a Szentlélek erejében bízva, ugyanakkor kitartóan, töretlen szorgalommal, bátran, békességben, örömben és vidámságban induljanak az új tanévnek úgy, ahogy az apostolok is tették azt, Pünkösdöt követően, szeretetben továbbadva a Jézustól tanultakat, megosztva az emberekkel az Ő örömhírét.

Orosz hadifogságot megélt szemináriumi elöljáróját, tanárát idézve hívta fel Püspök atya valamennyi jelenlévő figyelmét arra, hogy a Lélek erejében, kegyelmeiben bízva kell a nehéznek, lehangolónak mutatkozó helyzetekből is kihoznunk a legjobbat – lelki, szellemi növekedésünk érdekében. Fontos, hogy ne csak magunkban próbáljuk elvégezni a tanév elején vállalt feladatokat, hanem hívjuk segítségül a Lélek ajándékait.

A templomban nyitotta meg Csák Lajos igazgató úr is a 2018-2019-es tanévet. Beszédében említést tett az iskolában a nyár folyamán lezajlott, a létszámbővülés okán szükségessé vált fejlesztésekről, majd külön is köszöntötte az iskolát most kezdő kis első osztályosokat. Megköszönte a szülőknek, hogy gyermekük nevelését a város egyetlen, rendkívül sokszínű nevelési-oktatási programmal bíró katolikus iskolájára bízták, majd említést tett tanulólétszámunk folyamatos és most már jelentős növekedéséről.

Spányi Antal püspök atyának köszönetet mondott azért az erkölcsi támogatásért, anyagi áldozatvállalásért, mellyel gondját viseli intézményünknek, majd említést tett a tanév legfontosabb célkitűzéseiről. Eszerint a sok-sok örömteli pillanat közös átélése mellett fontosnak tartja a korszerű tudástartalmak átadását, a gyermekek nevelését és segítését a közösségkeresésben, valamint a helyes értékrend kialakításában.

Itt tekinthető meg a szentmiséről készült egyházmegyei tudósítás.

(A szentmise után kiosztott tájékoztatók az ÜZENŐFÜZET menüpontban megtekinthetőek és letölthetőek.)

Képtár (iskola) > 2018-19. tanév > Veni Sancte

Egyházmegyei Stúdió: Veni Sancte (YouTube)

aug.
31

TANÉVKEZDÉS ELŐTT

Ügyeleti időpontok (szerda, 8.00-12.00):
2018. július 04. - Csák Lajos igazgató (30/628-1590);
2018. július 18. - Nagy Anikó  gazdasági vezető;
2018. aug. 01. - Dunai Rita igazgatóhelyettes;
2018. aug. 15. - Csák Lajos igazgató;
2018. aug. 22. - Dunai Rita igazgatóhelyettes
.

Tankönyvárusítás:
aug. 23. (csüt.)  12.00 – 17.00          1 - 3. évfolyam
aug. 24. (péntek) 9.00 – 17.00          4 - 8. évfolyam
Parkolási lehetőség az iskolaudvaron!

Tanévnyitó szentmise:
2018. aug. 31. (péntek), 17.00 óra, Prohászka-templom
Gyülekezés az iskolában 16.00-tól, indulás 16.30-kor.

Első tanítási nap:
2018. szeptember 3. (hétfő), megérkezés 7.45-ig
A felszerelésről a szentmise után adunk tájékoztatást.

Elsős szülői értekezlet:
2018. szeptember 3. (hétfő), 17.00 óra
Az értekezletre hozni kell az összes tankönyvet, füzetet.