Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

   8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
   E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel: 22/318-232

jún.
21

TE DEUM LAUDAMUS

2017. június 21. (szerda)

A 2016/2017-es tanév lezárásaként intézményünk közössége hálaadó szentmisén vett részt a Székesegyházban.

A szentmisét Spányi Antal püspök atya mutatta be, aki bevezető gondolataiban valamennyi jelenlévő gyermek, pedagógus és szülő figyelmét felhívta annak fontosságára, hogy a Jóisten iránt érzett hálájuk a szünidő hónapjaira is kitartson, majd szentbeszédében is kitért a vakáció heteinek, hónapjainak hasznos eltöltésére, a fizikai pihenés mellett nyáron is elengedhetetlen lelki töltekezésre.

A szentmise záró áldását megelőzően Csák Lajos igazgató úr mondta el tanévet bezáró beszédét, melyben visszatekintett az előző hét esztendőben végzett vezetői munkájára, az ennek során elért számos eredményre, s felhívta a jelenlévők figyelmét a közös munka és imádság – lélekben, erkölcsiségben, ismeretanyagban és létszámban – érlelődő gyümölcseire.

Igazgató úr megköszönte Tamás atyának egész éves, áldozatos munkáját, mellyel hozzájárult a tanév nevelési sikereihez, az intézmény missziós feladatának beteljesítéséhez.

Ezt követően került sor a nevelőtestületi dicsérettel bíró tanulók jutalomkönyveinek és okleveleinek kiosztására. 19, nevelőtestületi dicséretre méltó tanulónk Igazgató úrtól a Székesegyházban, 38, kitűnő, jeles, illetve jó tanulmányi eredményt elért, közösségi életben, művészeti és sporttevékenységben jeleskedő tanulónk pedig osztályfőnökétől, az iskolai bizonyítványosztás alkalmával vehette át jutalmát.
57 tanulónk – az iskolai élet különböző területein elért sikereiért, példamutató munkájáért – dicsérő oklevélben részesült. Ez azt jelenti, hogy tanulóink 42 %-a példaértékűen teljesített e tanév folyamán.

Ugyancsak a Székesegyházban összegyűlt közösség előtt vehették át jutalomkönyvüket a szentmisei szolgálatban egész évben élenjáró, hitüket példaadó módon gyakorló tanulóink: Kósa Márk 8. osztályos, Németh Sebestyén, Sellei Bence Boldizsár 7., Ferenczy-Nagy Levente Ákos, Fung Noel Norbert 6., valamint Ficzere Lőrinc Péter 5. osztályos tanulók.

Nevelőtestületi dicséretre méltó és példaértékű tevékenységükért jutalmazott tanulóink névsorát itt olvashatják.

Képtár > 2016-17 > Te Deum

Egyházmegyei Stúdió: A Szent Imre ... (YouTube)
jún.
16

NYOLCADIKOSAINK BÚCSÚJA

2017. június 16. (péntek)

Király Anita: Állj meg idő!

Idő, állj meg, kérlek!
Ne rohanj, ne siess, fékezz!
Visszavágyok a múltba,
De vár rám egy új holnap.
Megfogom a múltat, szorítom erősen,
De szétfolyik, eltűnik előlem.
Marad egy érzés, ami nagyon fáj,
Mégis szép, mégis olyan csodás.

Szívem összeszorul,
A könnyem kicsordul.
Még nem fogtam fel, hogy vége.
Csak egy napot, csak egy órát kérek!
Hadd élhessem újra a szépet,
Minden gyönyörű, tűnt emléket.
De tudom, ezt nem lehet,
Csak emlékezem, és a könnyem pereg.

A virágdíszbe öltözött iskola utoljára hívogatta osztálytermükbe érkező nyolcadikosainkat, akik a hetedik osztályosok ott elhangzott gondolatait követően akaszthatták vállukra az útra indulókat illető, sok emlékkel és személyes üzenettel megtöltött tarisznyákat.

A ballagók elsőként lelki élményeik kedves színhelyét, az iskolai kápolnát keresték fel, ahol Tamás atya búcsúzott tőlük közös énekkel, útra indító, megszívlelendő gondolataival. Az osztály képviseletében Berta Beáta és Kósa Márk helyezte el a köszönet virágait az oltáron, s ajánlotta valamennyi ballagót a Szűzanya oltalmába.

Az utolsó, „hosszú” csengő hangját követően, az iskola termeit, folyosóit érintve vonultak nyolcadikosaink az udvarra, ahol a Himnusz eléneklése után a hetedik osztályosok képviselői búcsúztak tőlük verssel, zongorajátékkal, énekkel.

A ballagók nevében Apor Ágnes, Bakos Teodóra Fruzsina, Horváth Laura Anna, Schreindorfer FerencésVerő Johanna búcsúzott verssel és prózával, énekkel és fuvolaszóval az intézménytől, az itt maradó diáktársaktól és tanároktól.

Az ünnepélyes zászlóátadást követően Csák Lajos igazgató úr mondta el búcsúzó gondolatait, melyet a virágátadás követett.

A Szent Imre Általános Iskola és Óvodáért végzett példamutató tevékenységéért Igazgató úr hét végzős tanulónak adott át Pro Sancto Emerico-oklevelet:

  • Ábrahám Nórának példamutató magatartásáért, az iskolai énekkarban való helytállásáért és elkötelezett közösségi munkájáért;
  • Berta Beátának példamutató magatartásáért és szorgalmáért, példaértékű hitéletéért, az iskolai énekkarban való helytállásáért és kiemelkedő közösségi munkájáért;
  • Csada Eduárd Rolandnak példamutató magatartásáért, elkötelezett közösségi munkájáért és eredményes sporttevékenységéért;
  • Kósa Márknak példamutató magatartásáért, kitartó szorgalmáért és példaértékű, elkötelezett hitéletéért;
  • Kovács Alexnek példamutató magatartásáért, kitartó szorgalmáért és eredményes sporttevékenységéért;
  • Horváth Laura Annának példaértékű, elkötelezett hitéletéért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint az iskolai énekkarban való helytállásáért és közösségi munkájáért;
  • Verő Johannának példamutató magatartásáért és hitéletéért, kimagasló tanulmányi eredményéért és művészeti tevékenységéért, valamint az iskolai énekkarban való helytállásáért.

Igazgató úr Bertáné Balogh Annamária Szülői Szervezetben végzett áldozatos munkáját is elismerte, megköszönte a díj odaítélésével.

Horváth Laura Annát és Verő Johannát a nevelőtestület egyúttal az egész iskola tanulóközössége elé állította példaként tanulmányi, művészeti és hitéleti tevékenységük alapján, ezért az oklevél mellé a 2016/17-es tanév tanulói Szent Imre-díjait is nekik ítélte oda, az ezzel járó emlékplakettel és értékes könyvjutalommal együtt. Méltatásukat az iskola honlapján, A MI ISKOLÁNK menüpontban, a Szent Imre-díj fülre kattintva olvashatják.

Ballagási ünnepségünk a Boldogasszony Anyánk kezdetű régi magyar himnuszunk közös eléneklésével zárult.

Katolikus iskolánk 19. ballagási ünnepségén a 8. osztály 20 tanulója búcsúzott intézményünktől. Ludvig Zsoltné Jurcsek Rita osztályfőnök tanárnő bocsátotta útjukra őket.

A ballagási ünnepélyen készült fényképeket innen tudják letölteni.

Képtár > 2016-17 > Ballagás

jún.
13

DIÁK PENDÍTS HÁRFÁKRA...

2017. június 13. (kedd)

Június 13-én, Páduai Szent Antal ünnepén az egyházmegye oktatási intézményei nevében iskolánk és óvodánk képviselői köszöntötték Spányi Antal püspök atyát névnapja alkalmából.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban összegyűlt ünneplő közösség először óvodásaink műsorát hallhatta, majd iskolánkGyenese Ágnes tanárnő vezényelte – kamarakórusának előadásában egy szép Mária-ének csendült fel: Nyíljon ki szívetekben az örömvirág. Ezt követően Mák Bence Péter 6. osztályos tanuló mély átéléssel adta elő ismeretlen szerző, Mindig csak adni című versét. A 7. osztályos Somogyi Illés Johanan a XX. század nagy komponistájának, D. Sosztakovicsnak Lírikus valzerét szólaltatta meg zongorán. A virtuóz hangszeres muzsika után a Diák, pendíts hárfákra kezdetű mohácsi népdallal zárta a kamarakórus az ünnepi köszöntőt.

A kamarakórus tagjai Bakter Borbála, Horváth Eszter Réka, Mátrai Tábita, Jankovics Zoé Réka, Nánási Tímea Anna, Bakos Júlia Fanni, Horváth Nóra Barbara, Ábrahám Nóra, Bakos Teodóra Fruzsina, Berta Beáta, Farkas Édua, Horváth Laura Anna és Verő Johanna voltak.

Képtár > 2016-17 > Névnapi köszöntés

jún.
13

BÚCSÚ A KÁPOLNÁTÓL

2017. június 13. (kedd)

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága
A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”
(Mt.5,13-16)

Tamás atya a sónak az ókori ember életében betöltött szerepéhez hasonlította annak az életpályának, küldetésnek a jelentőségét, melynek kapujában intézményünktől búcsúzó 8. osztályosaink állnak.

Ők valamennyien, 7. osztályos társaikkal, s az őket tanító pedagógusokkal együtt, meghitt légkörben töltötték utolsó szentmiséjüket az iskolai kápolnában, ahol oly sok lelki élményben volt részük az elmúlt években, s ahol többször is hallhatták lelki vezetőjük kérését: töltsék be a lámpás szerepét valamennyi olyan közösségben, melynek életútjuk során részei, tagjai lesznek, legyenek ők „a világ világossága”.

Nyolcadikosaink a szentmise végén egy kis színesceruza-csomagot is kaptak „megfogható” útravalóul Tamás atyától, mellyel felhívta figyelmüket arra, hogy bár életük napjait és „lapjait” a Jóistentől kapják, azok színessé tétele, megtöltése tartalommal – elkövetkezendő életük során is, szabad akaratukkal megfelelőképpen élve – az ő feladatuk.

 

Képtár > 2016-17 > Utolsó szentmise

jún.
10

SZENT IMRE APRÓDJAI
TOVÁBBRA IS AZ ÉLEN

2017. június 10. (szombat)

Június 10-én került sor az Évkerék 2017. vetélkedősorozat második fordulójára, melyen iskolánk a 6. osztályosokból álló, Szent Imre apródjai nevű csapattal képviselte magát – ismét szép eredménnyel. A tízfős csapat a délelőtt folyamán újra végigjárta a Sóstói Természetvédelmi Területen azt az útvonalat, amely márciusban még kopár fák között haladt. Ezen a túrán már a zöldellő természetet figyelhették meg, hallottak számos növény gyógyhatásáról, továbbá most sem maradhatott el a madárhangok megfigyelése.

A Gárdonyi Géza Művelődési Házba beérve Csaba népéről, vagyis a hunokról hallgattak egy érdekes előadást, melyen ismét feleleveníthették történelmi és irodalmi ismereteiket. Az előadás után a Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület vendégelte meg a résztvevőket egy hagyományos alapanyagokból készült, fenséges ebéddel. Igazi különlegesség, cipóban tálalt zöldséges tokány fogadta ugyanis a gyerekeket. Ebéd után a Gaja Környezetvédő Egyesület tartott egy rövid előadással egybekötött játékos foglalkozást, melyben a gyerekek magukon tapasztalhatták meg, milyen fontos az együttműködés az élővilágban, továbbá mi történik, ha az ember beavatkozik az természet rendjébe. A nap végén az ősi magyar fegyverekkel ismerkedtek meg a gyerekek, majd maguk is kipróbálhatták a közelharcot, természetesen „ártalmatlan” fegyverekkel.

A második alkalmat is egy feladatsor zárta, melyben a nap során elhangzott információkra kérdeztek rá a szervezők. Iskolánk csapata ezúttal második helyezést ért el, ugyanakkor az összesített pontokkal még mindig az élen áll. Várjuk a szeptemberi folytatást.

Képtár > 2016-17 > Évkerék 2.

jún.
08

RENDHAGYÓ ÉNEK- ÉS IRODALOMÓRA A MÚZEUMBAN

2017. június 8. (csütörtök)

1.a, 1.b és 3.a osztályosaink a Szent István Király Múzeum meghívására egy bábelőadást nézhettek meg. Az Aranygyapjú Társulat Mátyás és az igazmondó juhász”történetét adta elő nemezbábok segítségével. A népzenei betéteket gyakran koboz és tekerőlant kíséretében énekelték.

A nézőket is a játék részesévé tették a sokoldalú színészek. A mesebeli báránykák kolompját a gyerekek szólaltatták meg, mint ahogy a lacikonyha kenyérdagasztó teknői, nyársai és a borkimérés hordói körül is ők „szorgoskodtak”.

Igaz, Benedek Elek meséjét kicsik és nagyok már óvodás korban jól ismerik, de ez az igényes adaptáció mindenkinek önfeledt, boldog perceket okozott.

A megérdemelt taps után a tanító nénik kíváncsisága újra „színpadra” csalogatta a művészeket. A kisiskolásoknak nem mindennapi esemény, ha autentikus népi hangszereket láthatnak és hallhatnak, így az előadók még néhány gondolatot elmondtak zeneszerszámaikról és a régebbi korok vásári mulatságairól is. Ekkor már tanulóink tudásvágyát sem lehetett elaltatni.

„Az udvari bolondok is ilyen lanton szerettek zenélni?”
„Ennek a hangszernek is van lelke?”
„Miért van több húrja a koboznak, mint egy gitárnak?”
– sorjáztak a kérdések.

Vidáman tértek vissza iskolánkba alsósaink a rendhagyó irodalom- és énekóra után, hiszen valóban színvonalas összművészeti produkcióban lehetett részük. Köszönjük!

Képtár > 2016-17 > Koboz

jún.
07

GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTEMÉNYBEN ÉS A HŰTŐSZEKRÉNYRE

2017. június 7. (szerda)

Első osztályos korukban már jártak a Fekete Sas Patikamúzeumban 2.b osztályosaink. Akkori ügyes viselkedésüknek is köszönhető, hogy ez alkalommal a múzeum látta őket vendégül – az Országos Patikanap elnevezésű rendezvénysorozat keretében – egy múzeumpedagógiai foglalkozásra.

Ezúttal is Krizsány Anna és Szima Viktória fogadta a másodikosokat, majd elsőként a patika előtt zöldellő növényekhez invitálta őket. Ebben a „növénysimogatóban” valóban meg lehet érinteni a kiállított darabokat, de érdemes őket megszagolni is, hiszen megannyi illatos gyógy- és fűszernövény található az állványokon. A gyerekek megkóstolták a rukkolát, megszimatolták a borsmentát, citromfüvet, zellert, de egészen közelről megismerkedtek a mimózával is, amely valóban annyira érzékenyen reagál az érintésre, mint a róla elnevezett tulajdonsággal bíró embertársaink.

A patika falai között kétféle tevékenységet is űzhettek a diákok. Anna néninél hűtőmágnest készítettek, de – a hely szellemének megfelelően – préselt növényekből. A különleges kinézetű és erős gyógyhatással bíró ginkgo biloba és a színes árvácska segítségével egyedi kompozíciót állíthattak össze, majd egy kis műanyaglap, némi forró préselés, valamint egy öntapadós mágnes szükségeletetett csak ahhoz, hogy különleges dísz készülhessen a konyhába.

Viki néni „drog-gyűjtemény” összeállítására hívta másodikosainkat. Persze sietve hozzátette, hogy nem a hétköznapi értelemben kell erre a szóra gondolni, hiszen a drog valójában növényekből vagy állatokból kivont gyógyhatású szert jelent. Miután ezt megtudták a gyerekek, s meglátták az asztalokon illatozó növényi részeket, máris nagy kedvvel álltak neki a munkának. Kis zacskókba pakolgatták a gyógynövényeket, majd kartonlapra tűzve és versekkel, felirattal díszítve vihették magukkal patikai emlékként a gyógynövénygyűjteményt.

Most sem maradt el a finom gyógycukorkák, illetve az ízletes gyógynövényszörpök kóstolása sem. Búcsúzáskor a Patikanapot idéző matricákat is ajándékul kaptak diákjaink.

Képtár > 2016-17 > Patikanap 2.b

jún.
07

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓN AZ ARANYBULLA KÖNYVTÁRBAN

2017. június 7. (szerda)

2017. június 7-én 4.a és 4.b osztályos tanulóink egy író-olvasó találkozón vettek részt az Aranybulla Könyvtárban. A 88. Ünnepi Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok alkalmából szervezett, Könyves kalandok! elnevezésű program vendége Kertész Erzsi írónő volt.

Nebulóink izgatottan készültek a gyermekek körében jól ismert szerzővel való találkozásra. Rövid bemutatkozás után Erzsi szívesen válaszolt a gyermekek kérdéseire: Miért lett író? Honnan merít ötleteket? Mennyi időbe telik egy regény megírása?

A kötetlen beszélgetést két regény bemutatása követte, amelyekből egy-egy fejezet is felolvasásra került. A gyermekeket egytől egyig magával ragadta a Göröngyös Úti Iskola története és a Panthera varázslatos, kalandokkal teli világa.

A találkozót követően tanulóink birtokba vehették a könyvtár gyermekrészlegét. Mindenki talált kedvére való könyvet, amelyben sokan már a helyszínen elmerültek. Olvasás iránti szeretetüket és elkötelezettségüket mutatja, hogy általuk nagyon sok új taggal bővült a könyvtártagok népes tábora.

Az iskolába könyvkupacokkal visszaérkező gyermekek így vélekedtek a találkozóról:

„Szerettem volna kivenni a Panthera című könyvet, de valaki megelőzött. Így hát kikölcsönöztem az írónő Állat KávéZoo című regényét, ami szintén izgalmasnak ígérkezik.”

„Nekem az tetszett, hogy találkozhattam egy íróval és kérdezhettünk is tőle.”

„Nagyon jó élmény volt egy írónővel találkozni. Szerintem nagyon kedves. Izgalmas könyveket ír… és még fog is.”

„Még autogramot is kaptam tőle! Óriási élmény volt Vele találkozni!”

„Nagyon köszönöm, hogy megnézhettem a könyveit!”

Ezúton köszönjük a lehetőséget az Aranybulla Könyvtár minden dolgozójának és Kertész Erzsinek!

Képtár > 2016-17 > Kertész Erzsi

jún.
07

KÖRNYEZETÓRA ERDŐBEN ÉS VÍZPARTON

2017. június 7. (szerda)

1.b osztályosaink az utolsó tanítási napok egyikét Soponyán töltötték, az Ökoturisztikai Központban.  A gyerekeknek egész nap környezetórájuk volt.

Miről tanultak?

Közlekedésről, hiszen helyközi járattal utaztak, s már ez is nagy kaland volt a kicsiknek.

Természetvédelemről, más élőlények környezetében való helyes viselkedésről; arról, hogy az erdő és a vizes élőhelyek csendjére, tisztaságára és épségére vigyázni alapvető kötelességünk.

Különleges állatokkal ismerkedhettek meg elsőseink a múzeumban és a szabadban is. Sőt, némelyiket meg is simogathatták. Minden gyerek rögtön a szívébe zárta Szelit, a barátságos gímszarvas mamát. Láthatták párját, a magyar erdők agancsos „királyát”. Izgulhattak az amerikai vadpulykák csatáján. Gyönyörködhettek a récékben, ludakban, de még amerikai futó madarakban, az emukban is. Kis vadmalacok csörtettek a kerítések mentén, amíg a gyerekek nézelődtek.

Ki tanította a kis nebulókat?

Tanítóik, Niki néni és Magdi néni; illetve ez alkalommal főként egy fiatal erdész, aki négy órára az idegenvezetőjükké szegődött. Dani egy rövid túrával elvitte az osztályt egy magasleshez, ahonnét körbepásztázhatták a vidéket. Egy halastó partján látcsövet állított fel a gyerekeknek, hogy kikémlelhessék a nádasokban élő récéket, kócsagokat, teknőseket, szárcsákat. Végül a vadászlak mögötti vidám fogócskázás tette fel a koronát a programra.

Jó volt együtt lenni, mozogni és tanulni a felázott föld illatát árasztó erdei környezetben. Kellemes lesz még nyáron is visszagondolni erre a remek napra.

Mit sikerült megjegyezni a kicsiknek?

Ezt a tanító nénik az év utolsó környezetóráján fogják „tesztelni”, hiszen sok- sok rejtvényt és fejtörőt hoztak haza az elsősöknek Soponyáról.

Képtár > 2016-17 > Soponya 1.b

jún.
06

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMRÓL

2017. június 6. (kedd)

„És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz és a kő marad,
a kő marad...!”
(Wass Albert: Üzenet haza)

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot.

Iskolánk a 6. osztályosokFarkas Eszter osztályfőnök tanárnő által összeállított – műsorával, valamint egy kiállítással emlékezett meg a trianoni tragédiáról.

Az összeállításban felidézték a történelmi eseményeket, elhangzott Wass Albert megrendítő verse, az Üzenet haza című, melyben az igazi értékek állandóságát vallja, valamint énekkel is emlékeztettek bennünket a határokon átívelő nemzeti egység fontosságára. Június 4-e ugyanis nemcsak gyásznap, hanem 2010-től a nemzeti összetartozás napja is. Nem szabad tehát megfeledkeznünk arról sem, amit a kiállítás új elemei – a Trianon utáni tudósokat, feltalálókat bemutató tablók, valamint gróf Klebelsberg Kuno szavai – is hirdetnek, miszerint: „Kis nép vagyunk, amely elsősorban szellemiekben hivatott nagyot alkotni”.